Hausa

Tessuto, nappa, gros-grain / Heel 110

Ewe

Nappa / Wedge 90

Ewe

Tessuto, nappa / Wedge 90

Ewe

Tessuto, nappa / Wedge 90

Aya

Tessuto, gros-grain, nappa / Heel 100

Himba

Tessuto, gros grain / Heel 0.5 cm

Baka

Tessuto, nappa / Heel 100

Saho

Tessuto, nappa / Wedge 110

Masai

Tessuto, nappa / Heel 90

Masai

Tessuto, nappa / Heel 80

Isoco

Nappa / Wedge Micro 1 cm

Isoco

Tessuto, nappa / Wedge Micro 1cm

Isoco

Tessuto, nappa / Wedge Micro 1 cm

Jevala

Tessuto, Gros-Grain, Nappa / Wedge 90

Isoco

Tessuto, nappa / Wedge Micro 1 cm
- See all collections -